Privacybeleid

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De inhoud van de site, de algemene structuur en alle elementen die door deze laatste worden gebruikt of die daar voorkomen (inclusief, zonder dat deze lijst uitputtend is, de merken, de ontwerpen, de modellen, de geanimeerde afbeeldingen of niet, de teksten, foto's , logo's, grafische charters, software en programma's, zoekmachines, databases, geluiden, video's, domeinnamen of zelfs het ontwerp) zijn het exclusieve eigendom van Louvé Paris of partners of derden die haar een licentie hebben verleend, en worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten erkend door de toepasselijke wetgeving.

 

 

Elke reproductie en/of volledige of gedeeltelijke weergave van een van deze elementen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Louvé Paris, is verboden en zou een daad van namaak zijn die strafbaar is volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

 

De Klant onthoudt zich dan ook van elke handeling en elke handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van Louvé Paris of haar partners of derden.

 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

 

De Site implementeert een geautomatiseerde verwerking van de persoonlijke gegevens van de Klant tijdens (i) het aanmaken van zijn gebruikersaccount, (ii) het plaatsen van zijn bestellingen, (iii) zijn abonnement op de nieuwsbrief of (iv) zijn contact met Louvé Paris.

 

 

Door deze algemene verkoopvoorwaarden goed te keuren, stemt de Klant in met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die Louvé Paris op de Site verzamelt.

 

 

In toepassing van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden (hierna "de Gegevensbeschermingswet"), evenals de bepalingen van de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de AVG"), heeft de Klant de volgende rechten:

 

 

Recht op toegang tot hem betreffende persoonsgegevens;
Recht om het gebruik van persoonsgegevens in twijfel te trekken;
Recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens;
Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
Recht om om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, met name commerciële;
Recht om de richtlijnen te bepalen met betrekking tot het lot van zijn persoonlijke gegevens na zijn overlijden.

 

 

De Klant kan al deze rechten te allen tijde uitoefenen bij Louvé Paris door een daartoe strekkend verzoek te sturen:

 

 

Per post naar het volgende adres: Louvé Paris - 1 chemin de la Buissière 69140 RILLIEUX-LA-PAPE;
Per e-mail naar het volgende adres: hello@louveparis.com
Louvé Paris reageert zo snel mogelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op verzoeken van klanten.

 

 

De door Louvé Paris verzamelde persoonsgegevens worden gedurende de voorgeschreven wettelijke termijn bewaard. Deze gegevens zijn bedoeld voor: Louvé Paris, evenals zijn potentiële partners. Sommige ontvangers bevinden zich mogelijk buiten de Europese Unie. De Klant wordt er echter van op de hoogte gebracht dat er garanties zijn genomen om een voldoende niveau van bescherming van zijn persoonsgegevens te waarborgen.